Juniorarbejdet i Danmark


I juni måned 2006 blev Danmarks Frimærke Ungdom (DFU) nedlagt.
Her fortæller vi historien om juniorarbejdet i Danmark.

Af Ib Jensen Skytte, Ry og Torben Lethraborg, Albertslund                                                                                                              
Werner Andersen var den første formand, fra 1943 til 1955. Han var også redaktør af Den Unge Frimærkesamlers Blad.
                 

Det hele udsprang af en frimærkeudstilling. Den første rene juniorudstilling blev afholdt søndag d. 14. marts 1943. Udstillingen var arrangeret af 4 juniorklubber i København. Det var Amager Frimærkeklub, Arbejdernes Frimærkeklub, Brønshøj Frimærkeklub og Frimærkeklubben Damsø.

       

Udstillingen blev en stor succes på trods af, at der blev luftalarm midt under arrangementet. Der var mange besøgende og overskuddet for hele arrangementet blev på 176 kr.

       

Der blev dannet et udvalg under udstillingen som satte sig et mål om,
at få dannet et forbund af juniorklubber.

       

SJS stiftes

Målet blev nået på en stiftende generalforsamling den 3. oktober 1943, hvor organisationen Samarbejdende Junior Samlerklubber (SJS) blev dannet. Vedtægter blev vedtaget, og mødet valgte den første bestyrelse med formand Werner Andersen, kasserer Valdemar Askbo samt F. Dørge og F.H. Larsen. Sammenslutningen bestod af i alt 11 klubber.

                                                                                                               
Særkuverten fra den første junior frimærkeudstilling 14. marts 1943.
 
Billedteksten fra  DFUB sept. 1947: „Ved udstillingen
i Roskilde klarede man Sagerne ved at lægge Arkene paa Bordene og dække dem med Cellofan, som blev holdt fast med Klæbestrimler.“ Det var ganske andre tider end i dag...
 
 
 
 
 
       
       

Man begyndte straks at udsende nogle duplikerede blade til alle kendte klubber i landet, således at man fik udbredt kendskab til det nye forbund. Man havde tidligere uden held forsøgt at få støtte og opbakning fra seniorforbundet Danmarks Filatelist Union, men det lykkedes først i 1945 at underskrive en overenskomst. Efter denne skulle alt juniorarbejde henvises til SJS.

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 
 

Juniordagen

Som et resultat af denne overenskomst blev man enige om hvert år at afholde en Juniordag i april måned, samtidig skulle frimærkets dag (der tidligere var holdt til støtte for juniorerne) fremover holdes om efteråret.

I starten var der kun landsjuniorudstilling hvert 4. år, og landsdelsudstillinger midt imellem. De øvrige år blev der arrangeret små klubudstillinger på  dagen.

En andet markant træk gennem årene var Juniordagskuverterne. Den første blev udgivet i 1946, og siden blev der hvert år udgivet en kuvert frem til 1991. – Altså mere end 40 er det blevet til.

                                                                                                
Den første  Landsjuniorudstilling blev afholdt i 1946, her introduceres  serien af juniordagskuverter, med motiver af landenes første  frimærke.
I 1946 udkom også det første nummer af Den unge Frimærkesamlers Blad, dette fortsatte helt frem til 1987, hvor juniorstof blev en del af
Dansk Filatelistisk Tidsskrift (DFT).    

Udstillinger

Gennem årene er der afholdt mange udstillinger. Her kan nævnes  en markant udstilling i 1968, DANIA 68, der var 25 års jubilæumsudstillingen  for juniorene. Ikke mindre end 180 samlinger var til bedømmelse. Men det var samtidig også  en international udstilling med samlinger fra mange lande. Udstillingen  blev holdt på Københavns Rådhus, og på  3½ dag besøgte over 20.000 mennesker udstillingen.        

I 1993 fejrede DFU 50 års fødselsdagen  med en nordisk udstilling, Nordjunex 93. Udstillingen fandt sted  i Amagerhallen i Kastrup. Her blev der udstillet 115 samlinger.

Foto fra 1950 af  Landsudstillingen i København. Her var samlingerne  udstillet i rammer.

Udstillignens tema var den nordiske mytologi og  udstillingens logo blev tegnet af Ib Eichner-Larsen og havde Odins  ravne, Hugin og Munin som motiv. Men mest husket er nok den store  festaften, hvor de mange gæster fik serveret revelsben, og  Ungdomsgruppen var udklædt som de nordiske guder.

                 
                                                                                             
                    DFU’s logo fra 1988.

                                   
 Et holdbart logo for SJS. 
 Det blev benyttet helt til    1987.                         

Den sidste Juniordagskuvert  fra 1991, hvor der var udstilling i Birkerød og hvor  kuverterne bl.a. også kunne komme med varmluftballon.

                  
Tre unge samlere  fra 60’erne. Foto fra DANIA 68 udstillingskataloget.

SJS med i DFF

I 1978 blev de forskellige danske filatelistiske organisationer,  herunder SJS samlet i Danmarks Filatelist Forbund. Først  i 1987, da man udarbejdede nye vedtægter, blev det nuværende  navn Danmarks Frimærke Ungdom (DFU) vedtaget.

       

DM i frimærkeviden

En stor opgave for DFU har været landskonkurrencen i frimærkeviden  – kaldet DM i frimærkeviden. Da DFU begyndte afholdelsen  af DM var reglerne sådan, at det vindende hold skulle arrangere  næste års DM. Silkeborg var en vindende by i starten  af 90’erne. Det blev til ialt 5 gange. Så blev reglerne  lavet om, og siden har DM været en del af Landsjuniorstævnerne.

       

I 1995 blev det første stævne holdt  i Ebeltoft, hvor Haderslev vandt. Der deltog 19 hold. Siden har  Midtlolland og Ry været dominerende. Det med at vinde flere  år i træk er nu brudt, idet Haderslev vandt i 2002 og  Vejle i år, hvor der deltog 6 hold.

       

Gennem årene har det vindende hold været  deltager i Nordiske Mesterskaber på Nordjunex udstillingerne.  Danmark har vundet NM flere gange, bl.a. Midtlolland og senest Ry  på Hafnia 01.

Kun  en gang har man internationalt forsøgt sig med et VM  i frimærkeviden, det var i 1990, hvor Silkeborg repræsenterede  Danmark. (Schweitz vandt, Danmark blev nr.18).

Lederuddanelse

Uddannelsen af juniorledere er vigtig for styrkelsen af klubmøderne,  der var et af hovedopgaverne allerede fra starten. Det førte  bl.a. til at der i 1955 blev udgivet en Håndbog for Filateliens Juniorledere.

DFU har videreført dette tiltag og i dag er der tale om en hel aktivitetsmappe på  over 200 sider, som juniorlederen kan lade sig inspirere af.

Derudover er kurser også  en vigtig opgave. Her tages hvert år forskellige emner  op.

Børne Frimærke  Klubben

Desværre findes der ikke årlige opgørelser  over medlemstallet. I starten blev der kun gjort op hvor mange  klubber der var tilsluttet organisationen. Man startede med  11, i 1968 var der 56 klubber med, og i 2003 var 43 klubber  medlem af DFU, men der var kun ca. 30 der har aktive medlemmer

Det er givet, at der før  i tiden har været over 1000 medlemmer i de tilsluttede klubber, men der findes ikke nogen opgørelse af det. De opgørelser der findes fra de seneste år, viser der maksimalt har været omkring 500 medlemmer.
Mærkaterne havde samme motiv som juniordags-kuverterne.


                                                                                                                             
DFU havde de sidste år mistet medlemmer. Men siden DFU oprettede den landsdækkende klub, Børne Frimærke Klubben, er der håb om at vi igen får flere medlemmer.                                                      

Formænd gennem tiderne

1943-55 Werner Andersen
1955-57 Helge Madsen
1957-73 Ingvar Larsen
1973-88 Sven Lund
1988-92 Eigil Rasmussen
1992-99 Martin Kienitz
1999-05 Torben Lethraborg
2005-06 Janus Clausen


                  Ry-holdet med NM guldmedaljer, der blev afholdt under Hafnia 01.
                                                                                                                                           
Lederen af Postvæsents frimærkesektion, Lis Birkedal, 
har altid haft interesse for juniorområdet. Her er Lis i
færd med at uddele præmierne til Danmarks Mesterskabet    i frimærkeviden, i Silkeborg i 1994. I baggrunden ses  daværende formand Martin Kienitz.
Frimærkepoolen har i Forum og på
de sidste Hafnia-udstillinger været trækplastret for børn til DFU’s  aktivitetsområde.
       

Kilder: DFT, Hvordan? Udstillingskatalog til Dania 68 og Nordjunex 93 udstillingskataloget.

14/09 2014 15:38:21